OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA METODY HARMONICZNEGO ZASTOSOWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI TRIKOMBIN

    

    

    


 
NAJNOWSZE INFORMACJE W ZAKŁADCE:

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

 

W związku z licznymi zapytaniami, zdecydowaliśmy przeprowadzać systematycznie prezentację pracy urządzeniem Trikombin oraz zestawami testowymi linii DTS.Miejsce prezentacji to Poznań lub okolice, warunek: minimum 3 osoby zainteresowane.Chętnych prosimy o kontakt: tel. 575642757 lub p.kolinski@mannayan.com

2.02.2024

Kontakt: p.kolinski@mannayan.com wzgl. tel. 575642757 (pon. - pt. 9-17)

Szanowni Państwo, drodzy terapeuci.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. przeprowadzania szkoleń na temat zastosowania harmonicznego częstotliwości na kompatybilnym urządzeniu Trikombin pragniemy oznajmić, że tylko osoby z ramienia Akademii Zastosowania Harmonicznych Częstotliwości (Akademie der harmonikalischen Frequenzanwendung e. V.) są autoryzowanymi w tym celu.

Wszystkie inne osoby, instytucje, akademie, gabinety itp. są nieautoryzowane i niedopuszczone przez w/w Akademię do prowadzenia jakichkolwiek szkoleń z użyciem urządzenia Trikombin!

Z wyrazami szacunku.

HARMONICZNE ZASTOSOWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI

Łączenie się medycyny tradycyjnej i nowoczesnej techniki

 

TCM (Tradycyjna Chinska Medycyna) jest rodzajem medycyny poznawczej, która rozpatruje ciało i duszę jako jedność i według tego odbywa się leczenie całościowe mające na celu osiągniecie samoregulacji organizmu.

Celem tego jest wyrównanie i regeneracja wszystkich energii w celu znalezienia się w trybie regulacji samodzielnej organizmu.

Fakt, że meridiany i punkty akupunkturowe drgają w bardzo dokładnie zdefiniowanych własnych częstotliwościach jest dokładnie jak w przypadku prądu i pól magnetycznych faktem oczywistym.  Lecz rewolucyjne przekonanie i wiedza harmonicznego zastosowania częstotliwości oznacza to, że te częstotliwości stoją w dokładnym stosunku matematycznym do siebie, tak, że nasz cały organizm ujawnia się nam nagle jako dobrze nastojony instrument muzyczny.

Stosuje się on do prastarych uniwersalnych praw harmonii, które znane są od czasów Pitagorasa także w zachodniej cywilizacji.

W wiecznej symfonii wielu wzrastających i malejących oktaw drgają, harmonizują, wzmacniają i regulują się meridiany oraz punkty akupunkturowe nawzajem, a dzięki temu kierują procesami przemiany materii ciała i duszy.

Harmoniczne zastosowanie częstotliwości ujawnia piękno tworzenia w trójdźwięku: muzyki, matematyki i energii. Dzięki temu staje się oczywistym fakt, że choroby, objawy złego samopoczucia i braki energii są wynikiem dysharmonii organów wewnętrznych i systemów sterujących, które na jednej z niezliczonych oktaw przestały harmonizować ze sobą. Więcej: nawzajem się osłabiają i blokują.

Dodatkowo obciążenia typu: stres, traumy, niewykurowane do końca choroby, toksyny, bakterie, wirusy, borelie itd. są źródłem zakłóconych częstotliwości własnych oraz naładowań, które nie tworzą jedności drgania z całą resztą i od pewnej granicy definitywnie szkodzą ogólnemu porządkowi.

To przekonanie idzie w zgodzie z najnowszymi badaniami w zakresie biofizyki, która udowadnia, że pola magnetyczne wytwarzane poprzez organizmy biologiczne stoją ponad procesami biochemicznymi i nimi kierują.

Harmoniczne zastosowanie częstotliwości jest metodą, z pomocą której przeszkolony terapeuta ma możliwość obrania kierunku na wszystkie zakresy częstotliwości w trakcie bardzo krótkiego czasu. Dotknięte warstwy, meridiany i punkty akupunkturowe są systematycznie nastrajane własnymi rezonansami podobnie jak w wielkim instrumencie muzycznym. Po tym nastrojeniu energia może znów swobodnie płynąć i dzięki samoregulacji wszelkie funkcje organizmu mogą spełniać swoje zadania jak w zdrowym człowieku.

W trakcie dalszego ukierunkowanego leczenia takie szkodliwe częstotliwości jak: zarazki, toksyny środowiskowe zostają wydalone z organizmu, a dzięki temu samoregulacja może utrzymać swoją funkcję na dłużej.

Celem tego wszystkiego jest, aby wszystkie organy umiały prawidłowo „zagrać“ każdy pożądany kawałek życia.

„Nasz cały system biologiczny, mózg ale także Ziemia pracują według tych samych częstotliwości dokładnie jak dobra orkiestra pod batutą jej dyrygenta.“ (Nikola Tesla)


 

1.    ISTOTA DZIAŁANIA METODY  ZASTOSOWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI

Metoda zastosowania częstotliwości należy do grona  metod leczenia medycyną naturalną, podobnie jak np. akupunktura i homopatia. Jest ona metodą leczenia, która nie tylko osobno rozważa pojedyńcze zakłócenia nastroju lub objawów choroby, ale próbuje rozważać człowieka jako jedną całość.

Znaczenie pojęcia „człowiek“ jako jedną całość  jest tym bardziej przekonująca rozpatrując ją wg. indyjskiej biblii, która pokazuje grupę niewidomych, którzy probują opisać poszczególne części ciała słonia. (obrazek) Podobnie jak ci niewidomi nie rozpoznają tego słonia jako jednej całości, ponieważ rozpatrują poprzez dotyk tylko poszczególne części ciała słonia pojedyńczo i osobno, podobnie ma się rzecz z przełożeniem na wszystko inne: jakoże wszystkie komórki, tkanki, organy i zespoły organów są powiązane ze sobą. Powiedzmy więcej!: Ciało człowieka tworzy wraz z duszą i umysłem jedną jedność, tzn. jeśli zachoruje tylko jedna część z tego tria, ma to duży wpływ na pozostałe.

Z tego względu, że wszystko jest ze sobą powiązane, musimy rozpatrywać to w taki sposób  i oczywiście razem poddawać terapii.

W przypadku całościowej hipotezy metody zastosowania częstotliwości  łączymy prastare chińskie i indyjskie doświadczenia wspólnie z nowoczesnymi zachodnimi tezami bioenergetycznymi i biofizykalnymi.

Aby zrozumieć istotę działania metody zastosowania częstotliwości, konieczny jest krótki „wypad“ do fizyki kwantowej:

Człowiek, podobnie jak zwierzęta i rośliny to ożywiona materia. My znamy tę materię w postaci substancji stałej, którą możemy dotknąć, zmierzyć i zważyć.  Ale już ponad 90 lat temu naukowcy odkryli, że ta materia jest niczym innym jak sprężoną energią. Dzięki temu wszystkie cząsteczki materii posiadają zarówno charakter cząsteczkowy jak i falisty.  To oznacza:  każda komórka, każda tkanka, każdy organ, ale także i każdy zarazek taki jak: wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty jak i również pyłki, toksyny itp. posiadają ścisle określone, charakterystyczne  drgania wewnętrzne i tworzą każdorazowo swój własny schemat częstotliwości.

 

Ludzkie komórki wysyłają również drgania w takt określonej częstotliwości. Ale one nie tylko wysyłają, lecz także odbierają drgania. Tzn. wszystkie te pojedyńcze drgania są ze sobą związane i wywierają na siebie wpływ.  Możnaby stwierdzić: między komórkami istnieje komunikacja.  

Aby było to bardziej zrozumiałe, możemy tę komunikację bardzo ogólnie porównać np. do telefonowania telefonami komórkowymi. Również w tym przypadku następuje wymiana określonych informacji na bazie  częstotliwości.

Następstwa zakłóconej komunikacji:

Podobnie jak w fabryce, kolejne następujące po sobie procesy mogą ze sobą bezbłędnie współpracować  tylko dzięki koordynacji poszczególnych ludzi i odcinków produkcji, podobnie funkcjonunje nasza „fabryka człowiek“. Dokładnie ta wymiana informacji stwarza podstawę do samoczynnej regulacji organizmu człowieka lub innymi słowy mówiąc: tak długo jak te drgania są zharmonizowane, organizm nasz jest w stanie zdrowo funkcjonować.  

Gdy powrócimy jeszcze do naszego przykladu z telefonią komórkową, stwierdzimy, że niezakłócona wymiana informacji może funkcjonować tylko wtedy, gdy połączenie między telefonami jest niezakłócone. W przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia, połączenie staje się rwane, niezrozumiałe lub urywa się całkowicie.

Podobnie dzieje się w organizmie człowieka: Różne czynniki mogą zakłócać komunikację miedzy dwoma komórkami. Następstwem tego jest fakt, że pojedyńcza komórka lub kilka komórek nie są w stanie wykonywać optymalnie swoich czynności. Uporządkowany dotąd tok w „fabryce człowiek“ zostaje zakłócony lub przestaje całkowicie działać.

Coś co może się rozpocząć lekkimi zaburzeniami samopoczucia, obniżeniem wydolności i przewlekłym zmęczeniem, podczas dłuższego działania i wpływu w/w czynników może się zakończyć zmianami organicznymi a co za tym idzie objawami choroby. 

Celem metody metody zastosowania częstotliwości jest dokładne odnalezienie tych zakłóceń częstotliwościowych powodujących problemy, a następnie ich usunięcie. Dzięki temu uruchamiamy proces regulacji własnej organizmu i zarazem moc własnego uzdrawiania.

Ludzie żyjacy w krajach rozwiniętych przemysłowo prowadzą życie na wysokim poziomie. Coś co z jednej strony ułatwia (lub ma ułatwiać) nam życie, staje się coraz częściej obciążeniem dla naszego organizmu!

Częstotliwości zakłócające

Na pewno do najpoważniejszych czynników obciążających należą  obciążenia poprzez PROMIENIOWANIE, tzn. pola geopatyczne takie jak: żyły wodne i przemieszczenia Ziemi, ale także przede wszystkim ciągle wzrastający smog elektryczny i promieniowanie fal radiowych.  

W przypadku tych obciążeń najważniejszą rolę gra czas działania, tzn. w większości przypadków nie jest ważny sam fakt szkodliwego działania na nasz organizm żył wodnych np. w trakcie spaceru, ale dużo bardziej szkodliwym jest np. wielogodzinne działanie podczas snu lub w miejscu pracy. W przypadku, gdy w dawniejszych czasach głównym problemem były obciążenia spowodowane naturalnymi promieniami ziemskimi, naszą sypialnię można dziś porównać do „kopalni“ promieniowań elektromagnetycznych: począwszy od budzika elektrycznego, poprzez telewizor, lampki nocne, elektryczne ogrzewanie wodnych łóżek, materace sprężynowe lub metalowa konstrukcja łóżka.  Następstwem tego jest fakt, że organizm nasz nie ma szans na odpowiednią regenerację w czasie snu nocą.  Jeśli nie ma możliwości zlikwidowania tych promieniowań obciążajacych, konieczna jest natychmiastowa neutralizacja innymi metodami, w przeciwnym wypadku efekty leczenia metodą zastosowania częstotliwości (wcześniej klasycznego biorezonansu) mogą być mocno zachwiane.

Kolejne bardzo ważne obciążenie to zakłócenia poprzez blizny na ciele. Fakt, który niestety jest brany pod uwagę tylko w medycynie naturalnej, to fakt, że pępek każdego człowieka jest pierwszą dużą blizną w życiu i w przypadku praktycznie prawie wszystkich naszych pacjentów/klientów zakłóca przepływ energii w organizmie i wymaga eliminacji zakłóceń poprzez bliznę!  Obojętnym jest to jak swieża lub dawna, jak duża lub mała jest dana blizna, każda może działać negatywnie na organizm: od małego siniaka, miejsca pobierania krwi, miejsca nakłucia  tatuażu po blizny pooperacyjne.

Również substancje trujące, które dziś są jak najbardziej na czasie, grają tutaj ważną rolę.  Obojętnym jest jakie substancje przyjmujemy do siebie, czy są to czyste substancje naturalne, czy chemiczne, lecznicze czy artykuły spożywcze, wszystkie  są rozkładane w trakcie procesu metabolicznego w organizmie. Podczas tego procesu powstają produkty rozkładu, które w większości przypadków sa mniej trujące niż substancje, które wydalamy, ale niestety mogą być w niektórych przypadkach bardziej trujące. Wszystko, czego organizm nie jest w stanie przyswoić, w najlepszym przypadku wydala lub odkłada w postaci niestrawionych resztek pokarmu. Ale i w tym przypadku działa zasada:  Ilość i czas odkładania gra dużą rolę w tym  jak dużym obciążeniem są dla organizmu.

U każdego człowieka jest to zróżnicowane, zależy m.in. od wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, sposobu odżywiania, spożycia ilości leków itd.


Duże znaczenie mają, mimo częstego ich bagatelizowania, materiały, którymi leczymy zęby, a które to od momentu zastosowania ich w jamie ustnej, działają na nasz organizm 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu i 12 miesięcy w roku!

Bardzo ważną rolę grają obciążenia spowodowane przez zakłócenia pracy jelit.  W wielu całościowych systemach leczenia (jak np. TCM, indyjskim Ayurveda, naukach Hildegard von Bingen)  jelita odgrywają bardzo ważną rolę.

Juz w XVI wieku obdarzony wielkim talentem myśliciel Paracelsus głosił tezę: „śmierć czyha w jelitach“ lub bardziej trafnie powiedziane: „zdrowie zaczyna sie w jelitach“.

Jelita służą nie tylko do przetrawienia pożywienia, ale także jako największy organ odpornościowy grają ogromną rolę przy obronie przed szkodliwymi bakteriami i grzybami.

Pomocą należącym do jelit komórkom odpornościowym są bakterie jelitowe, które spełniają wiele czynności: pomagają rozłożyć odpowiednio pokarm przed trawieniem, produkują ważne substancje odżywcze, polepszają trawienie, likwidują substancje trujące i spowalniają wzrost szkodliwych bakterii.

ALE UWAGA:  Lekarstwa, takie jak antybiotyki, kortyzon, środki chemioterapeutyczne jak również środki konserwujące w pożywieniu, substancje szkodliwe dla środowiska i wiele innych niszczą często te pożyteczne bakterie jelitowe.

Ponadto również stres, strach i obawy mogą osłabiać jelita, także brak ruchu i złe odżywianie.

Osłabione jelita, które nie mogą optymalnie wykonywać swoich czynności, nie trawią optymalnie pożywienia i nie odprowadzają składników odżywczych do krwiobiegu. Ale nie tylko wchłanianie jest zachwiane, wydalanie substancji trujacych również, przez co pozostają dłużej w organizmie.

Może to prowadzić w początkowej fazie do nietypowych problemów układu pokarmowego takich jak: bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności, rozwolnienie, zatwardzenie itp. Po dłuższym czasie występowania objawów może doprowadzić to do ogólnego osłabienia organizmu.

Ważnymi czynnikami obciążajacymi są oczywiście także przewlekły zarówno psychiczny jak i fizyczny stres.

                                                                                                               

Drobnoustroje: 90% ludności na Ziemi ma w sobie wirus opryszczki, ale tylko czasami występuje on w postaci pęcherzyków na ustach. Właśnie w momencie, gdy system odpornościowy jest osłabiony i nie może kontrolować tego „stałego gościa“ w organizmie. Inny bardzo znany przykład to obciążenie jelit grzybem candida (Candida albicans). Na bazie tych obu przykładów widzimy bardzo wyraźnie, że obciążenie grzybicze i pęcherzyki na ustach są tylko objawami, a nie przyczyną problemu.

To oznacza także fakt, że drobnoustroje wskazują nam na pewną liczbę istniejących obciążeń osłabiających nasz system odpornościowy, a zarazem na fakt, że nowe obciążenia dochodzą do tych już istniejących.

Człowiek jest w różnym stopniu  narażony tym obciążeniom,  których to jest o wiele, wiele więcej.  Większość ich jest w stanie samemu zrekompensować i to z dobrym skutkiem, do usunięcia innych posłuży nam TRIKOMBIN® .

Gdy porównamy człowieka z beczką, szybko dojdziemy do wniosku, że kiedyś beczka może stać  się pełna, co gorsza, może sie przelać. I to jest ten moment, w którym u takiego człowieka wystąpią w najlepszym wypadku lekkie objawy złego samopoczucia, w najgorszym poważne zakłócenia w organizmie: dobrze nam znane objawy choroby.

   

Podobne objawy choroby mogą mieć  różne podłoże u różnych ludzi. Każdy człowiek to indywidualność  z różną liczbą obciążeń, różnie długo trwającymi i ze zróżnicowaną mocą na niego działających.  

Dzięki metodzie harmonicznego zastosowania częstotliwości mamy jasność – dociekanie przyczyn zamiast leczenie objawów.

Te w/w punkty są tylko małym wycinkiem tego złego co obok wielu korzyści niosą  dla naszego zdrowia za sobą dzisiejsze czasy.

Nasz organizm jest stale narażony na takie oto obciążenia:

  • Zanieczyszczenia środowiskowe

  • Pestycydy

  • Leki

  • Promieniowania

Ale nie tylko wpływ tych w/w, także innych, naturalnych obciązeń takich jak:

  • wirusy,

  • bakterie,

  • grzyby,

  • pasożyty itp.

mogą mieć wpływ na pogorszenie stanu naszego systemu energetycznego, a co przez to idzie na stan naszego zdrowia, witalności i naszej siły napędowej.  

Organizm nasz swoje cierpienia może okazywać w formie bardzo zróżnicowanych objawów, których przyczyna leży najczęściej całkiem gdzie indziej.

Chcielibyście Państwo dotrzeć do podstaw Państwa objawów?

Metoda harmonicznego zastosowania częstotliwości daje taką możliwość!

Zapraszamy!!!