Sklep Trikombin wykorzystuje pliki Cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Informacje o tym dlaczego i jak wykorzystujemy pliki Cookies znajdziesz w Polityce prywatności. zamknij
 Ochrona danych osobowych; polityka prywatności
 
1. Mannayan GmbH & Co KG przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024). Mannayan GmbH & Co KG starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Trikomvit Austria e. U. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Mannayan GmbH & Co KG. sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia firmy Mannayan GmbH & Co KG. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Mannayan GmbH & Co KG informuje o następujących zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.
 
2 Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024).
 
3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.
 
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.
 
5. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 
6. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane kupujących mogą być ponadto udostępnione firmom kurierskim doręczającym Kupującemu Produkty, jeśli Kupujący wybierze taką formę dostawy.
 
7.. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
 
8. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
 
9. Kupujący mają prawo do dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Sprzedającego, w szczególności zaś prawo do:
 
9.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
 
9.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem;
 
9.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem.
 
W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e–mail na adres trikombin@web.de, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres podany w regulaminie.
 
10. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją strony trikombin.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
 
11. Sprzedający stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z trikombin.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z trikombin.pl.